Financim deri ne 6 paga neto ne forme Overdrafti

Norme interesi me te ulet se klientet standarte per kredite konsumatore

Mobile Banking pa kosto

Karta krediti ne monedhat EUR, Leke dhe USD me limit te paraprovuar deri ne 50’000 Leke ose ekuivalente ne mondedhat e tjera

Paketa Fibank

Perfitoni Maksimumin!

Tërhiq pagën në Fibank dhe përfitoni nga oferta speciale "Paga Fibank" për produkte dhe shërbime enkas për ju. Paketa është e fokusuar në ofrimin e kushteve më preferenciale në një kohë rekord.

E-Banking/Mobile banking

Në mënyrë që të keni një akses të shpejtë dhe të lehtë në llogaritë e kompanisë, Fibank i ofron Institucionit tuaj sherbimin e-banking dhe mobile banking. E-banking është shërbimi më konkurrues në treg duke ju ofruar falas:

 • Lëvizje llogarie
 • Balanca e llogarise
 • Transferta kombetare/nderkombetare
 • Pagese e detyrimeve te ndryshme
 • Pagesa e faturave utilitare
Paradhënie bankare, Overdraft
 • Financim deri në 6 paga neto; 
 • Normë interesi konkuruese (aplikuar mbi shumën e përdorur dhe ditët e përdorimit)
 • Komision aplikimi: 0.00%
 • Mjafton vetëm një vërtetim banimi
Kredi Konsumatore 
 • Financim deri në 2 000 000 ALL
 • Vetem me bashkëkredimarrës
 • Norme interesi: 1% ulje nga produkti i perfituar
 • Afatin me te gjate në treg, deri në 7 vjet 
 • Vleresim të shpejtë dhe aprovim brenda 24 orëve,
 • Mjafton vetëm një vertetim banimi
Kredi për shtëpi "5 YJE"
 • Afati më i gjatë në treg, deri në 30 vjet
 • Norma preferenciale interesi
 • Nuk aplikohet limit për shumën e aplikimit
 • Proçedure e thjeshtë dhe kushte fleksibël
Kredi "PARA E NGRIRE"
 • Financim deri në 95 % të vlerës së depozitës ose llogarisë suaj të kursimit 
 • Monedha: Leke; USD; EUR
 • Norma interesi konkurrese
 • Aprovim dhe tërheqje e fondeve brenda 24 oreve

Karte Page - VISA DEBIT

 

 

Karta Krediti

 • Kartë me përdorim ndërkombëtar, kudo ku ju shikoni logon VISA
 • Nga te paktat Karta Debiti ne Shqiperi, me te cilat ju mund te kryeni transaksione ne internet pa komisione
 • Terheqje te fondeve te overdraftit nepermjet kesaj karte

 

 • E disponueshme ne tre monedha: EUR; Leke: USD
 • Limite te para-aprovuara deri ne: 50 000 Leke; 300 EUR; 300 USD
 • Komision mirembajte: 0
 • Komision per blerje ne POS & Online: 0

Veprimet me Llogaritë

- Pa komision

Lloji i veprimit

a. Hapja e llogarisë

b. Levizje bankare e llogarive rrjedhese per muajn aktual, te kerkuar tek sherbimi I klienteles

c. Këmbimet

d. Depozitimet në CASH në të gjitha monedhat

e. Urdher transferta periodike