Qendra e kontaktit

Stafi i Fibank është gati tju ndihmojë gjithmonë!
 

Keni një problem, ose një paqartësi lidhur me një produkt? Kontakoktoni me Fibank në një nga mënyrat e mëposhtme:

  • Adresa e zyrave qendrore: 

Blvd. Dëshmorët e Kombit
Twin Towers, Nr.2 Kati 14/15
Tirane, Shqipëri

  • Nr telefonit Drejtoria Qëndrore: 

(+355) 4 2276 702 ose (+355) 4 2276 703

  • Probleme me kartat:

(+355) 4 2276 756
 

  • Me SMS, njoftim në Watsapp, Viber ose Facebook messenger:

(+355) 68 80 877 22
 

  • Pa vizituar degen ju mund të merrni informacion lidhur me: 

Bllokimin e kartës tuaj të humbur ose të vjedhur.
Informacion mbi sherbimin, produktet, kushtet termat etj
Vendodhjen e degeve, oraret, kontatet etj
Tarifat dhe interesat e bankes
Promocione te ndryshme.