Pa komision mirembajtje

Tarifa preferenciale per transaksionet

Transferta ne Leke dhe monedhe te huaj

Dega Virtuale ju mundëson shërbimet e mëposhtme në kohë reale:


- Transferta midis llogarive

- Transferta midis klientëve, brenda ose jashtë banke

- Pagesë taksash ose institucioneve të ndryshme, si TAP, TVSH, TATIM FITIM, etj.

- Pagesa te Utiliteteve;

  OSHEE, UKT, ALBTELECOM, One Telecommunications Sha, VODAFONE, EAGLE, ABCOM, etj.


- Transfertat me SWIFT, nderkombetare be monedhe te huaj

- Transferta ne LEK jashte Bankes

- Karta: Shikoni veprimet e kryera në kartë që janë mbajtur në llogari

- Kerkese per Kurs preferencial;

Perdoruesi ka te drejte te kerkoje per nje kurs preferencial per cdo transferte qe kryen. Pagesa do te ekzekutohet vetem pasi kerkesa per kurs preferencial te aporvohet. Kerkesat per kurs preferencial jane te vlefshme vetem per orarin e dites se punes 08:15-16:45.


Limitet e Transfertave:

Limitet janë vlera maksimale te transaksioneve qe çdo klient mund të kryejne nepermjet Deges Virtuale. Keto limite janë te zbatueshme per individe dhe kompani dhe jane si më poshte:

 • Limiti per transaksion eshte 500.000,00 leke ose ekuivalenti ne monedhe te huaj;
 • Limiti ditor eshte 2.000.000,00 leke ose ekuivalenti ne monedhe te huaj.

Çdo klient qe deshiron te kryeje pagesa me limite te ndryshme nga limitet e percaktuara nga banka, mund ti ndryshoje ato duke dorëzuar personalisht një aplikim ne nje nga deget e Fibank dhe te percaktoje limitet qe deshiron.


Raportet

 • Balanca e LLogarise
 • Nxjerrje e LLogarise
 • Levizjet e LLogarise
 • Datat e maturimit per depozitat
 • Gjendja e Kredise
 • Kursi Ditor i Bankes


Kerkesat e Sistemit;

Shfletuesi i Internetit i kërkuar:  MS Internet Explorer ose Mozilla Firefox versionet e fundit.

Procedura e Regjistrimit ne E-Banking


Vizito faqen e internetit https://e-banking.fibank.al

Per t'u regjistruar ne sherbimin e-banking ne internet ne Degen Virtuale te Fibank klienti duhet të vizitoje faqen e internetit https://e-banking.fibank.al/, te shkoje ne Menune e Regjistrimit dhe te plotesoje te dhenat e tij personale: emri i perdoruesit, fjalekalimi , adresa e e-mail, etj, dhe pastaj të konfirmoje kete informacion.


Në deget e FIBANK

Nese klienti nuk eshte ne gjendje te regjistrohet nga faqja e internetit te Deges Virtuale, regjistrimin mund ta kryheje ne nje nga deget FIBANK.

Pas perfundimit te suksesshem te regjistrimit klienti e konfirmon ate ne nje prej degeve tona

Nese regjistrimi eshte i suksesshem klienti duhet të vizitoje nje nga deget e FIBANK per të konfirmuar regjistrimin dhe per te nenshkruar formularin e aplikimit per sherbimin e-banking, deklaraten e pergjegjesise te te dy paleve dhe gjithashtu kontraten me Banken. Klienti mund ta beje kete ne nje prej degeve te FIBANK duke treguar dokumentin e tij te identifikimit te personeli e Bankes.

Klienti ben gjenerimin e certifikates se sigurise.

Banka ben konfirmimin e certifikates se gjeneruar nga klienti.

Pas konfirmimit të certifikates klienti mund te perdore sherbimin e-banking.

Pagesat offline

Gjate procedurave te darkes dhe te mengjesit kur stopohet sistemi te gjitha transaksionet qendrojne ne status pending. Operatori I sistemit ben pas hapjes se sistemit zhbllokimin dhe autorizimin e transaksioneve qe jane pending.

Ndryshimi i Fjalekalimit

 • Klienti mund te ndryshoje vete fjalekalimin e llogarise se vet ne e-banking.
 • Ne rastet e humbjes se fjalekalimit me kerkesen e klientit behet ndryshimi i fjalekalimit nga administratori i e-banking pasi eshte firmosur kerkesa nga ana e klientit.

Heqja e LLogarive

Me kerkesen e klientit pasi ka firmosur dokumentin perkates behet heqja nga sherbimi i e-banking i llogarive qe ai nuk do te perdore per kete qellim.

Dalja nga Sistemi

Pas perfundimit te perdorimit te sherbimit e-banking, Klienti duhet gjithmone te dale nga faqja e Sherbimit e-banking dhe asnjehere te mos lejoje prane kompjuterit persona te tjere te paautorizuar gjate kohes qe perdor sistemin e-banking.
Ne rast se shkeputet interneti apo ka ndonje problem me internetin, dalja nga faqja e-banking eshte automatike. Ne rast se Klienti eshte ne faqen e-banking por per 15 minuta nuk kryen asnje veprim, Banka si mase sigurie do tju shkepuse automatikisht, dhe do te kerkoje qe Klienti e futet perseri.
Faqja e Sherbimit e-banking te Bankes eshte e sigurt dhe Banka eshte munduar te ofroje nivel te larte sigurie ne menyre qe te jete sa me veshtire nga persona te paautorizuar per te lexuar informacionin.

 

1. Taksa Mujore per Sherbimin E-Banking (i plote)2.00 EUR
2. Taksa e regjistrimit te llogarisePa Pagese
3. Taksa vjetoreN/A
4. Transferta ne valuten vendore 
    a. E BrendshmePa Pagese
    b. Jashte Banke 
        i. AECH (nen 1.5 milion) tom value date400.00 ALL
           AECH (nen 1.5 milion) same value date500.00 ALL
        ii. AIPS (baraz ose mbi 1.5 milion) spot value date1,000.00 ALL
           AIPS (baraz ose mbi 1.5 milion) same and tomorrow value date1,500.00 ALL
5. Transferta ne valute te huaj 
    a. E BrendshmePa Pagese
    b. Jashte Banke 
     With same or tomorrow value-date (express or 1 day value date)0.20% min. EUR/USD/GBP 20 - max. EUR/USD/GBP 250
     With spot value-date (2 days value-date)0.15% min. EUR/USD/GBP 15 - max. EUR/USD/GBP 200
6. Nxjerrja e nje password te ri per akses1.00 EUR
7. Sherbimi jashte bankes me kerkesen e Klientit20.00 EUR
8. Dalja e firmave elektronike nga individi, polica e FIBank-AlbaniaPa Pagese
9. USB/Token20.00 EUR
10. Limiti i transaksionit (limitet jane ne valute vendore, per pagesat internacionale ekuivalenca do te jete ne monedhen respektive) 
    a. Limiti per transaksion500 000 ALL
    b. Limiti ditor2 000 000 ALL

Shenim:

 • Per transfertat jashte banke ne valute te huaj duhet te paguaje taksen e SWIFT shtese,sic eshte percaktuar ne Afatet dhe ne Kushtet e FiBank Albania