Avantazhet

Aprovim i shpejtë

Maturiteti

Deri në 10 vjet

Qëllimi

Për nevojat aktuale

Shuma maksimale

Deri në 3 000 000 Lekë

Kredi konsumatore Premium 

Apliko këtu dhe përfito kredi konsumatore Premium deri në  3 000 000 Lekë. 

 

 • Normë interesi konkururese ne treg
 • Shuma maksimale e financimit deri ne 3 000 000 ALL
 • Deri ne 1 000 000 ALL nuk kerkohet asnje garantor personal
 • Nuk kerkohet sigurim jete
 • Aprovim brenda 24 oresh!

Emri i produktit Kredi Konsumatore Premium 
Përfituesit e kredisë

Klientet qe mund te perfitojne nga ky produkt jane:

 • Kliente me te ardhura mbi 75 000 Leke Neto ne muaj
 • Me historik te rregullt kredie
 
Shuma maksimale e kredisëDeri ne 3 000 000 Lekë 
Qëllimi  Nevoja te momentit 
Monedha  Lekë 
Kohëzgjatja maksimale Deri ne 120 muaj  
Norma e interest  

Lekë: 

 • 5.5% per vitin e pare ose 7.5% per dy vitet e para; Bono Thesari 12M + 5.99%, jo me pak se 5.99% per periudhen e mbetur;

*1% ulje ne normen e interesit te ndryshueshem kur transferoni pagen ne llogarine bankare ne Fibank;

Shpenzime të mundshme për kredinë 

Komision aplikimi: 2 800 Lekë

Komision menaxhimi: 1.5%

 
Komision per mbyllje parakohe
 • 1% te shumes se kredise nese klienti ben shlyrje te plote ose te pjesshme te kredise ne periudhen me interes fiks te vitit te pare.
 • 0.5% te shumes se kredise nese klienti ben shlyrje te plote ose te pjesshme te kredise ne periudhen me interes fiks te vitit te dyte.
 • 0% te shumes se kredise nese klienti ben shlyrje te plote ose te pjesshme te kredise ne periudhen me interes te ndryshueshem.
 
Menyra e pageses  Keste mujore te njejta  

Personat qe mund te aplikojne per kete kredi konsumatore duhet te kene:

 • Shtetesine shqiptare.
 • Te jete i punesuar ose vetepunesuar me xhiro vjetore nen 14 000 000 Leke.

Nëse dëshironi të aplikoni për kete kredi konsumatore, duhet të paraqisni dokumentet e mëposhtme:

 • Te ardhura te deklaruar per te pakten 6 muajt e fundit (gjeneruar nga e-Albania)
 • Certificate familjare (mund te gjenerohet nga e –Albania)
 • Certifikate personale (mund te gjenerohet nga e –Albania)
 • Dokumente te tjera sipas gjykimit te Bankes.