Kredi Konsumatore

Pyetjet e shpeshta
A është e mundur të aplikoj për një shumë më të lartë dhe të përtifoj fonde shtesë nëse rifinancoj detyrimet e mia?

Po, ju mund të aplikoni për më shumë sesa shuma e nevojshme për rifinancim për të pasur fonde shtesë në dispozicionin tuaj.

Në rast se jam i martuar ose bashkëjetoj, a është e nevojshme që partneri i familjes të jetë pjesë e detyrueshme e kontratës?

Në varësi të shumës së kërkuar dhe të ardhurave tuaja, mund të kërkohet partneri/bashkëshorti si bashkëkredimarres.   

A kam nevojë për një garantor?

Në varësi të shumës së kërkuar dhe të ardhurave tuaja, mund të kërkohet garantor.

Cilat janë dokumentet e nevojshme për të aplikuar për një kredi nga Fibank?

Për të aplikuar për një kredi konsumatore nga Fibank duhet të keni një kartë identiteti, një dokument mbi të ardhurat mujore dhe një vertetim adrese.