Super bonus me kartën e kreditit VISA nga Fibank!

Apliko për kartë krediti Visa dhe fito 1,000 lekë! Super bonus me kartën e kreditit VISA nga Fibank!

Kushtet e fushatës:

 • Periudha e fushatës 1 Nentor 2021 dhe perfundon më 31 Janar 2022.
 • Karta duhet te jete active.
 • Bonusi do kreditohet ne llogarine e kartes se kreditit.
 • Fushata është e vlefshme për të gjitha transaksionet me POS në Shqipëri dhe jashtë saj.
 • Bonusi duhet te perdoret vetem nepermjet kartes.
 • Bonusi perfitohet nga klientet e rinj per karte krediti si dhe nga klientet ekzistues por qe nuk kane pasur mbyllje karte gjate 3 mujave te fundit.

Avantazhet e përdorimit të kartës së kreditit:

 • Karta e kreditit është një komoditet - ju gjithmonë mund t'i besoni fondeve shtesë kudo që ju jeni!
 • Karta e kreditit është një shoqërues me vlerë kur blini në dyqane në POS në Shqipëri dhe online. Për cdo blerje në dyqane, hotele, restorante, agjensi udhëtimi nuk aplikohet asnjë komision paguani vetëm vlerën e transaksionit.
 • Blerjet shlyhen edhe me periudhë falas deri në 45 ditë.
 • Kartën e kreditit mund ta përdorni në cdo pikë shitje pa kontakt në Shqipëri deri në vlerën 4500 lekë.
 • Përdorim edhe si kartë debiti (Duke depozituar fonde paraprakisht).
 • Detyrimet e kartës shlyhen me këste të vogla mujore nga 5% e detyrimit total.

Forma e Aplikimit për kartë krediti: 

Ju mund të aplikoni për një kartë krediti nga Fibank në një nga mënyrat e mëposhtme:

 • Kartë identiteti/Pasaportë
 • Një dokument qe të vërtetojë të ardhurat ose pagën tuaj
 • Dokumente që të vërtetojnë të ardhura të tjera të mundshme

Duke vizituar njërën nga degët e Fibank dhe duke plotësuar formularin e aplikimit për kartë, ku do të njoftoheni menjëherë për limitin e kartës dhe datën se kur karta do të jetë gati.

Duke aplikuar nga Interneti në faqen e aplikimit për kartë. Pasi karta juaj të jetë aprovuar, brenda 3 ditësh ju do të njoftoheni për të tërhequr kartën tuaj në degën më të afërt që keni perzgjedhur kur keni bërë aplikimin.