Monedha

LEK, EUR, USD

Afati

Pa afat

Shuma minimale

Nuk kerkohet shume minimale per hapjen e depozites


Ky produkt i ri ju jep mundesine qe ti menaxhoni me mire kursimet sipas qellimeve dhe nevojave tuaja personale.

Fibank ju ofron mundesi per interesa maksimale cdo dite qe parate qendrojne ne llogari.


Fleksibiliteti - Ky eshte nje avantazh teper i mire i kesaj oferte pasi ju mund te depozitoni ose terhiqni ne cdo kohe parate dhe nuk i humbisni interesat e fituara. 

 

Çfare eshte “Llogaria e Kursimit 2023”?

  • “Llogaria e kursimit 2023” eshte nje marreveshje pa afat midis klientit dhe bankes.
  • Produkti eshte një kombinim shumë i mire i normes se larte te interesit me mundesine per te shtuar depoziten si dhe terheqjes se nje pjese ose te gjithe shumes se plote sa here qe klienti ka nevoje.
  • Parate mund të depozitohen ne kete llogari përmes transfertave ose parave cash.
  • Nuk kerkohet shume minimale.
  • Produkti u ofrohet jo vetem klientëve te rinj ne Fibank por edhe klienteve ekzistues ne rast se ata synojne te depozitojnë para ne Fibank ne monedhat LEK, EUR dhe USD.


Shënim

Banka e pajis klientin me kontrate per llogarine e zgjedhur.
Depozita ne Fibank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilione e peseqind mije) Leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ASD sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".


Normat e interesit me te lartat ne treg.

Normat e interesit prej: 

  • 2.5% ne monedhen LEK;
  • 2.5% ne monedhen EUR;
  • 2.5% ne monedhen USD.

"Llogari kursimi 2023" fiton interes bazuar në numrin e ditëve që paratë qëndrojnë në bankë.

Parate jane ne doren tuaj ne cdo moment duke perfituar njekohesisht edhe interesat.


Fleksibilitet

Ky eshte nje avantazh teper i mire i kesaj oferte pasi ju mund te depozitoni ose terhiqni ne cdo kohe parate dhe nuk i humbisni interesat e fituara. 


Kredibiliteti - Transparenca

Mundesi per ta shtuar depoziten pa limit ne cdo kohe.

 

Tarifa e mirembajtjes per kete llogari kursimi është sipas Kushteve te Punes se Fibank. 


Ju mund te hapni shpejt dhe lehte LLOGARINE E KURSIMIT 2023 ne cdo dege Fibank.


Dokumentat

• Karte Identiteti
• Kontrate per hapjen e LLOGARISE SE KURSIMIT 2023  ne Fibank.

Ju mund te adresoni cfaredo lloj pyetje ne lidhje me produktet specifike, si dhe produkte te tjera te Bankes drejt punonjesve te cdo dege.

Do te jete kenaqesia jone t’ju ofrojme zgjedhjen me te mire financiare.