Monedha

LEK, EUR, USD

Afati

maksimumi 24 muaj

Shuma minimale

Nuk kerkohet shume minimale per hapjen e depozites


Fibank ofron llogari me afat ne baze te kushteve si me poshte:

Llogarite e Depozites me Afat Standard:

 • Monedha - LEK, EUR, USD
 • Nuk kerkohet vlere minimale ne llogari
 • Afati - maksimumi 24 muaj
 • Normat e interesit - ne baze vjetore sipas tabeles.


Shënim

Fibank nuk leshon libreze per depozitat e kursimit. Banka e pajis klientin me kontrate per depoziten e zgjedhur.
Depozita ne Fibank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ASD sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".


Perse duhet te zgjidhni nje depozite me Fibank?

 • Nuk kerkohet shume minimale per hapjen e llogarise;
 • Norma interesi konkuruese;
 • Depozitimi i shumave shtese ne llogarine tuaj ne cdo kohe fiton te njejten norme interesi si depozita.
 • Rinovim automatik dhe kapitalizim i interesit te principalit ne daten e maturimit sipas Kushteve dhe Termave si dhe Buletinit te Interesave ne daten e maturimit;
 • Nuk perfitohet interes nese shuma terhiqet para afatit te maturimit;
 • Nuk ka tarife per hapjen e llogarise dhe per mirembajtjen e llogarise;
 • Sherbim cilesor per konsumatorin dhe zgjidhje individuale per nevojat tuaja financiare;


Perfitime te tjera:

 • Fondet e nje depozite mund te perdoren si kolateral per kredite;
 • Per depozita qe jane mbi 7 milione Leke, 50,000 EUR dhe USD mund te negociohet per normen e interesit.


Ju mund te hapni shpejt dhe lehte nje llogari depozite ne cdo dege Fibank.


Juve do t'ju kerkohet:

 • Te paraqisni karten tuaj te identitetit;
 • Mandatin e arketimit ne depozite;
 • Te nenshkruani kontraten per hapjen e depozites me Fibank;
 • Autorizimi per konvertim ne rast se urdherohet nje konvertim.

Ju mund te adresoni cfaredolloj pyetje ne lidhje me produktet specifike, si dhe produkte te tjera te Bankes drejt punonjesve te cdo dege.
Do te jete kenaqesia jone qe tju ofrojme zgjedhjen me te mire financiare.