Monedha

LEK, EUR, USD

Afati

Maksimumi 12 muaj

Shuma minimale

Nuk kerkohet shume minimale per hapjen e depozites

Depozita "Vitet e Arta"


LLogaria e depozites "Vitet e Arta" eshte menduar posacerisht per ju, pensioniste, dhe ju ofron kushte preferenciale.


Karakteristikat e Depozites:

 • Depozite me afat per pensionist.
 • Monedhat
   LEK, EUR, USD.
 • Shuma minimale
    Nuk ka shume minimale per hapjen e depozites.
 • Afatet
   minimumi: 1 muaj
   maksimumi: 12 muaj.
 • Ne cdo kohe ju mund te shtoni principalin e depozites. Shuma e shtuar perfiton perqindje te njejte interesi me depoziten.

Për informacion të mëtejshëm mbi tarifat dhe komisionet klikoni këtu.


Shënim

Fibank nuk leshon libreze per depozitat e kursimit. Banka e pajis klientin me kontrate per depoziten e zgjedhur.
Depozita ne Fibank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ASD sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".


Pse duhet te zgjidhni nje depozite te Fibank?

 • Nuk kerkohet shume minimale per hapjen e depozites.
 • Depozita “Vitet e arta”" fiton nje norme shtese interesi ne krahasim me nje depozite standarte me te njejtin afat dhe normat e interesit jane:

 

MonedhaInteresi
Ne LEK+ 0.15%
Ne EUR+ 0.15%
Ne USD+ 0.15%

 

 • Depozitimi i shumave shtese ne depoziten tuaj ne cdo kohe
 • Depozita rinovohet automatikisht ne fund te periudhes
 • Nuk ka tarife per hapjen e llogarise dhe per mirembajtjen e llogarise
 • Cilesi e larte sherbimi dhe zgjidhje personale per financat tuaja
 • Nuk perfitohet interes nese shuma terhiqet para afatit te maturimit.


Ju mund te hapni shpejt dhe lehte nje llogari depozite ne cdo dege Fibank.


Ju do ju kerkohet:

 • Te paraqisni karten tuaj te identitetit;
 • Mandatin e arketimit ne depozite;
 • Nenshkruani kontraten per hapjen e depozites me Fibank.
 • Librezen e pensionit.

Ju mund te adresoni cfaredolloj pyetje ne lidhje me produktet specifike, si dhe produkte te tjera te Bankes drejt punonjesve te cdo dege.
Do te jete kenaqesia jone qe tju ofrojme zgjedhjen me te mire financiare.