Kursi i këmbimit

Duke u ngarkuar...

Shënime:

  • Për shuma më të mëdha se 1000 Euro (ose ekuivalente në monedha të tjera) ju lutem kontaktoni me Departamentin e Thesarit për të marrë kurs preferencial.
  • Kursi zyrtar i këmbimit është subjekt i ndryshimeve që reflektojnë tregjet ndërkombëtare monetare.
  • Për tarifa dhe komisione që paguhen nga llogaria juaj në bankë kursi i këmbimit që do aplikohet është kursi fiks i këmbimit i paracaktuar nga Banka e Shqipërisë).