Transfertat dalese ne monedhe te huaj

Ne ju ofrojmë mundësinë për të transferuar fonde:

Në vend dhe jashtë vendit, në çdo vend të botës nëpërmjet sistemit të pagesave ndërkombëtare SWIFT.

Për Fibank, Bullgari - transfertat ekzekutohen në të njëjtën datë valutë, tarifa është më e ulët se tarifa standarte e Bankës për transfertat dalëse në monedhë të huaj dhe nuk kanë komisione SWIFT-i. 

Për UNIBank, Maqedoni - transferta ekzekutohen me të njëjtën datë valutë, Komisioni është më i ulët se tarifat standarte të Bankës për transfertat dalëse në monedhë të huaj dhe nuk kanë komisione SWIFT-i.

Për informacion të mëtejshëm mbi tarifat dhe komisionet klikoni këtu.

Çfarë duhet të dini?

1. Ekzekutimi i transfertave në valutë të huaj jashte vendit bëhet pas dorëzimit të dokumenteve në përputhje me legjislacionin në fuqi.

2. Termat e ekzekutimit në përputhje me praktikën bankare të zakonshme - transfertat ekzekutohen me të njëjtën datë valutë, me një ditë datë valutë ose dy ditë datë valutë.

3. First Investment Bank ekzekuton transferimet e fondeve në USD, EUR, GBP.

Llogarite me bankat korrespondente te First Investment Bank (FINVALTR) jane:

 EUR
FINVBGSFFirst Investment Bank, Sofia
RZBAATWWRaiffesen Bank, Vienna
UIBMMK22Unibank, Skopje
 GBP
FINVBGSFFirst Investment Bank, Sofia
RZBAATWWRaiffesen Bank, Vienna
 USD
FINVBGSFFirst Investment Bank, Sofia
RZBAATWWRaiffesen Bank, Vienna
UIBMMK22Unibank, Skopje