Transferta Hyrese ne monedhe te huaj

Ju keni mundësi të prisni transferta hyrëse në llogarinë tuaj me Fibank nëpërmjet sistemit ndërkombëtar të pagesave, SWIFT-i.

Çfarë duhet të dini?

 1. Është e nevojshme t'i siguroni detajet e sakta te llogarisë suaj bankare palës urdhëruese, të cilat përfshijnë:
  • Emrin e plotë të përfituesit – Emrin tuaj të plotë;
  • IBAN e llogarise tuaj me First Investment Bank Albania;
  • Banka: FIRST INVESTMENT BANK, Albania;
  • SWIFT kodi: FINV AL TR;
  • Banken Korrespondente sipas monedhes se transfertes;
  • Përshkrimi i transfertës;
  • Adresën (jo e detyrueshme);
 2. Kushtet e ekzekutimit në përputhje me praktikën e zakonshme bankare - llogaria e përfituesit kreditohet ditën pasardhëse të datës së specifikuar në mesazhin e SWIFT-it, përvec transfertave hyrëse nga FIB Bullgari dhe në rastet kur kur banka merr konfirmim për kreditimin e llogarisë pranë Bankës Korrespondente për të cilat llogaria e klientit kreditohet në të njëjtën ditë me datë valutën.

Llogarite me bankat korrespondente te First Investment Bank (FINVALTR) jane:

 EUR
FINVBGSFFirst Investment Bank, Sofia
RZBAATWWRaiffesen Bank, Vienna
UIBMMK22Unibank, Skopje
 GBP
FINVBGSFFirst Investment Bank, Sofia
RZBAATWWRaiffesen Bank, Vienna
 USD
FINVBGSFFirst Investment Bank, Sofia
RZBAATWWRaiffesen Bank, Vienna
UIBMMK22Unibank, Skopje