Ria Money Transfer

First Investment Bank është një agjent i Ria Money Transfer.

I shpejtë, I lehtë, I besueshëm

Ria Money Transfer është një nga kompanitë më të mëdha në sherbimin e transferimit të parave ne gjithe boten. Ria është pjesë e grupit ndërkomebtar Euronet worldwide dhe ka mijëra pika në 159 vende të botës. Klientët që paraqiten në deget e Fibank për të marre ketë sherbim nuk paguajnë komisione shtesë, përvecse ato të paraqitura nga Ria. 

 

Duke filluar nga 1 nentor 2023, klientët të cilët do të kryejnë dërgesë me RIA nëpërmejt degëve të Fibank do të përfitojnë 30% ulje nga komisioni përkatës i dërgesës.

Aplikimi i zbritjes prej 30 % është i vlefshëm  për klientet e rinj që kërkojnë të bëjnë një dërgesë (outgoing) me RIA.

Çdo klient i ri mund të përfitojë zbritje në transaksionin e tij të parë.

Promo code është : RIA30AL.

 

Avantazhet e RIA:

  • Rrjet i gjërë në mbarë botën.
  • Transferta të shpejta të sigurta brënda pak minutash.
  • Mundësi transfertash në monedha të ndryshme.

 

Si të dërgoni fonde me Ria:

  • Paraqituni pranë degës më të afërt të Fibank me një mjet identifikimi të vlefshëm.
  • Procesoni me pagesën pranë sportelit
  • Merrni mandatin e firmosur së bashku me kodin PIN.
  • Kodi PIN ëshë i nevojshëm për tërheqjen e fondeve nga përfituesi.

 

Si të tërhiqni fonde nga Ria:

  • Paraqituni pranë degës më të afërt të Fibank me një mjet identifikimi të vlefshëm.
  • Jepni Kodin PIN të pagesës pranë sportelit dhe procesoni me tërheqjen e fondeve.

Shërbimi i Ria Money Transfer ju ofrohet në çdo degë të FIBANK (E hënë - E premte, nga 08:30  deri 16:30).