Me Fibank ju mund të kryeni një sërë pagesash ndaj të tretëve, ose të rregjistroheni në shërbimin e-banking dhe të autorizoni që këto pagesa të kryehen automatikisht.

Ju mund të paguani faturat tuaja në dy mënyra:

Përse pagesat automatike me Fibank?

  • Kurseni kohë
  • E lehtë pasi paguani nga kompiuteri juaj.

Fibank mundëson pagesën automatike të faturës së energjisë elektrike dhe UKT-së!


- Shërbimi automatik i debitimit të llogarisë -
• Ky shërbim ju ofron që në çdo datë të zgjedhur nga ju, të debitohet automatikisht llogaria juaj për faturën mujore të energjisë elektrike dhe atë të ujit.
• Në datën e zgjedhur, mjafton vetëm që ju të keni fonde të mjaftueshme në llogarinë nga ku është urdhëruar kjo pagesë.

Info: Për çdo pyetje apo informacion ju mund të na kontaktoni me e mail: info@fibank.al ose tel pa pagesë 0800 01 11"


 

  • Vizitoni një degë të Fibank sipas zgjedhjes suaj;
  • Plotësoni një formular për abonimin e shërbimit;

Ndryshimi ose anulimi i regjistrimit:

Ndryshimi ose anulimi i një regjistrimi mund të bëhet në çdo degë të FIBank. Nëse dëshironi të ndaloni përdorimin e shërbimit ju do të duhet të informoni Bankën dhe të anuloni regjistrimin tuaj.


Në mënyrë që të regjistroheni për shërbimin ju duhet të: