Monedha

ALL, EUR

Shuma maksimale e kredise

Deri ne gjashte paga neto. -Nje page neto eshte e paraaprovuar

Kohezgjatja maksimale

12 muaj, dy muaj perpara maturimit mund te rinovohet automatikisht nese te dyja palet bien dakord

Nëse merrni pagën në Fibank, perdoreni në maksimum!

Overdrafti eshte nje limit i aprovuar qe paraqitet me balance debitore ne llogarine e pages, per te financuar nevojat afatshkurtra per likuiditet. Overdrafti eshte i lidhur  me nje karte debiti. Ky produkt perfitohet vetem nga klientet qe paga ju kreditohet  prane bankes sone.
Ju jep avantazhin e:

 • Perdorimit te nje produkt kredie pa nje plan pagese fiks
 • Perdorimit te kartes se debitit per te paguar ne dyqane dhe on-line
 • Terheqjes se fondeve pa komision nga nje ATM FIBANK

Nese perdorni overdraft ne karten e debitit, ju perfitoni:

 • Siguri dhe pavaresi - keni akses perdorimi deri ne 6 paga pergjate gjithe kohes
 • Efektivitet – interesi qe duhet te paguani llogaritet vetem mbi shumen e perdorur
 • Fleksibilitet – perdorimi dhe pagesa varen nga ju – aksesoni fondet duke perdorur nje ATM ose POS dhe jeni te pavarur nga orari I punes se deges
 • Vleresim dhe aprovim I shpejte – limit deri ne nje page eshte I paraaprovuar pa asnje kerkese shtese

Parametrat e produktit:

Shuma maksimale e kredise
 • Deri ne gjashte paga neto.
 • Nje page neto eshte e paraaprovuar.

*Minimumi 30,000 Lekë. 

MonedhaLekë, EUR
Kohezgjatja maksimale12 muaj, dy muaj perpara maturimit mund te rinovohet automatikisht nese te dyja palet bien dakord
Norma vjetore e interesit fikse:

Leke: 11.5%

EUR: 11.5%

PagesaRegjim overdrafti
Komision administrimi1.00%

 

 

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese:

 • Jeni shtetas shqiptar
 • Nese Jeni i punesuar me nje kontrate pune te vazhdueshme
 • Ju merrni pagen ne llogarine tuaj ne FIBANK

Nese plotesoni kushtet e mesiperme dhe deshironi te aplikoni per nje overdraft ne karte elektronike debiti ne FIBANK, eshte e nevojshme qe:

 1. Te plotesoni nje formular aplikimi ne nje prej degeve te FIBANK dhe te paraqiten dokumentat e kerkuar;
 2. Ne rast aprovimi te formularit te aplikimit - te firmosni mareveshjen e overdraftit ;

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

 • Kopje pashaporte ose ID
 • Verifikim adrese - paraqitja e certifikates personale e gjeneruar ne menyre elektronike
 • Ne rast ekspozimesh te tjera - kontratat me banka te tjera, institucionet etj