Avantazhet

Aprovim brenda dites

Maturitet

Pa limit

Qellimi

Nevoja aktuale

Shuma maksimale

E pakufizuar


Kredia “Para e ngrire” eshte nje kredi konsumatore/Overdraft e kolateralizuar nga një peng mbi fondet e depozituara në Fibank

Kredia perfshin:

 • Miratimi i shpejte - brenda nje dite nga kerkesa per kredi
 • Pa komision per mbyllje parakohe.
 • Pa prishur depoziten tuaj
 • Shume e pakufizuar, varet vetem nga fondet e depozites tuaj
 • Plan pagesa me keste fikse apo te ndryshueshme, si nje pagese e vetme ose overdraft

Shuma maksimale e kredisePa limit
MonedhaEUR dhe Leke
Afati maksimalPa limit
 
Kolateral

Peng mbi depoziten e bankes me perkufizimet e meposhtme:

 • 105% mbulim i kredise se kerkuar kur depozita dhe kredia jane ne te njejten monedhe
 • 112% mbulim i kredise se kerkuar kur depozita dhe kredia jane ne monedha te ndryshme
Menyra e pageses se kesteveKeste te barabarta mujore, regjim overdraft, pagese si nje shume e vetme ose pagesa te ndryshueshme
Komisioni i aplikimitPa Komision
Komisioni i manaxhimit1.00%
Mbyllja e parakohshme e kredisePa Pagese
Komisioni i negocimit te kushteve Pa Pagese
Norma e interesit

Nese kredia dhe depozita jane ne te njejten monedhe, atehere Norma e Interesit do te jete si ne vijim: 

 • Norme Depozite + 1.5%;

Nese kredia dhe depozita jane ne monedha te ndryshme, atehere Norma e Interesit do te jete si ne vijim: 

 • Ne Leke: B Thesari 12 mujore, jo me pak se Norme Interesi e depozites + 1.5%;
 • Ne Euro: Euribor 12 mujore, jo me pak se Norme Interesi e depozites + 1.5%;

Ju mund të aplikoni për një Kredi “Para e ngrire” nëse jeni:

 • Një individ madhor i aftë per te vepruar ligjërisht

 

Nëse i plotësoni kërkesat e mësipërme dhe dëshironi të aplikoni për një kredi "Para e ngrire" duhet të:

 

 • Vizitoni nje dege te Fibank, e cila eshte e pershtatshme per ju per te plotesuar nje "Formular aplikimi" 
 • Certifikate personale dhe familjare (gjeneruar në mënyrë elektronike nga e-Albania)
 • Nese kerkesa juaj aprovohet, nenshkruhet nje Kontrate Kredi dhe Kontrate Pengu dhe shuma e kredise transferohet si nje shume e vetme brenda afatit te specifikuar ne Kontraten e Huase.