Kredi Hipotekore

Ju mund të blini nje shtepi te re ose nje pasuri te paluajtshme sipas deshires tuaj.

Pyetjet e shpeshta
A mund te rifinancoj kredine time hipotekore me nje kredi te dhene nga Fibank?

Po eshte e mundur te rifinancohet nese kredimarresi ploteson kriteret respektive.
Disa prej kritereve jane :

  • Afati jo me I gjate se 30 vjet;
  • Shuma e financimit jo me e madhe se 75%- 80% e vleres se tregut te kolateralit.
  • Kolaterali mund te jete i njejte ose edhe prone tjeter.
  • Normat e interesit fillojne nga 1.99% ne Euro dhe 2.99% ne Leke.

Per tu informuar ne menyre me te detajuar rreth kushteve, ju mund te vizitoni nje nga deget e Fibank

A mund te kryej pagese para afatit per kredine hipotekore?

Po. Ju duhet të paraqisni një kërkesë në zyrën e bankës për shlyerje të parakohshme. Mund të shlyeni një pjesë ose të gjithë shumën e ngelur te kredisë tuaj duke paguar komisionin e shlyerjes para kohe sipas kushteve te kontrates tuaj te kredise.