Monedha

LEK, EUR, USD

Afati

maksimumi 24 muaj

Shuma minimale

Nuk kerkohet shume minimale per hapjen e depozites


Nese deshironi qe kursimet tuaja te kene interesin me te mire oferta Depozita 2 Vjecare vjen me interes maksimal 3.5% ne LEK. *𝑲𝒋𝒐 𝒅𝒆𝒑𝒐𝒛𝒊𝒕𝒆 𝒐𝒇𝒓𝒐𝒉𝒆𝒕 𝒆𝒅𝒉𝒆 𝒏𝒆 𝑬𝑼𝑹𝑶 & 𝑼𝑺𝑫.


Me kete depozite, ju perfitoni:

 • Depozite 2 Vjecare Oferte 3.5% ne LEK, 2.2% ne EURO si dhe 2.2% ne USD;
 • Shuma e interesit ne fund te vitit te pare i kreditohet klientit ne llogari;
 • Interesi eshte fiks per te gjithe periudhen;
 • Nuk kerkohet shume minimale per hapjen e depozites;
 • Ju mund ta terhiqni ne çdo kohe para afatit te maturimit por nuk perfitoni interes;
 • Nuk ka komisione per hapjen e llogarise dhe per mirembajtjen e saj;
 • Ju mund te veproni nga cdo dege e FIBANK;


Karakteristikat e Depozites:

 • Destinuar per klientet individe;
 • Monedha: LEK, EURO, USD;
 • Afati: periudha 2 vjecare;
 • Rinovim si nje depozite standarte 24 mujore;
 • Norma e interesit: paguhet 2 here – ne fund te cdo viti - sipas Buletinit te depozitave; 
 • Shtesa e depozites perfiton te njejten norme interesi. Për informacion të mëtejshëm mbi tarifat dhe komisionet klikoni këtu.


Shënim

Banka e pajis klientin me kontrate per depoziten e zgjedhur.
Depozita ne Fibank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ASD sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".


Cilat jane perfitimet e klientit?

 • Normat e interesit nder me konkurueset ne treg;
 • Shuma e interesit ne fund te vitit te pare mund t'i shtohet shumes se principalit;
 • Mund ta terhiqni depoziten tuaj ne cdo kohe;
 • Nuk perfitohet interes nese shuma terhiqet para afatit te maturimit;
 • Nuk aplikohet tarife per hapjen e llogarise, dhe per mirembajtje llogarie;


A mund te terhiqni depoziten tuaj perpara dates se maturimit?

 • Po. Ju mund te terhiqni nje pjese ose te gjithe depoziten tuaj para dates se maturimit;
 • Ju nuk perfitoni interes per terheqjen para dates se maturimit;


Ju mund te hapni shpejt dhe lehte nje llogari depozite ne cdo dege Fibank.


Ju do ju kerkohet:

 • Te paraqisni karten tuaj te identitetit;
 • Mandatin e arketimit ne depozite;
 • Nenshkruani kontraten per hapjen e depozites me Fibank;
 • Autorizimi per konvertim ne rast se urdherohet nje konvertim.

Ju mund te adresoni cfaredolloj pyetje ne lidhje me produktet specifike, si dhe produkte te tjera te Bankes drejt punonjesve te cdo dege.
Do te jete kenaqesia jone qe tju ofrojme zgjedhjen me te mire financiare.