Monedha

LEK, EUR, USD

Afati

Maksimumi 12 muaj

Shuma minimale

200 euro ose ekuivalent ne monedha te tjera


Perfitoni nga avantazhet qe ofron Depozita “Rekord”.


Eshte nje kombinim i interesave te larta dhe pageses se menjehereshme te te gjithe shumes se interesit ne diten e depozitimit. Karakteristikat e Depozites:

 • Monedhat LEK, EUR, USD.
 • Shuma minimale 200 EUR ose ekuivalenti ne monedha te tjera.
 • Afatet 1, 3, 6 dhe 12 muaj per LEK, EURO dhe 12 muaj per USD.


Me shume:

 • Ju mund te transferoni interesat e depozites suaj ne nje llogari tjeter.
 • Ju mund te shtoni depoziten ne cdo kohe dhe perfitoni te njejten norme interesi.
 • Nese kerkoni qe ta mbyllni depoziten perpara afatit te maturimit, banka do t'ju mbaje shumen e interesit te paguar ne avance (paradhenie).
 • Depozita rinovohet si depozite standarte me te njejtin afat maturimi si depozita rekord. Për informacion të mëtejshëm mbi tarifat dhe komisionet klikoni këtu.


Shënim

Fibank nuk leshon libreze per depozitat e kursimit. Banka e pajis klientin me kontrate per depoziten e zgjedhur.
Depozita ne Fibank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ASD sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".


Cfare ofron depozita “Rekord” qe nuk e ofron nje depozite standard?

 • Pagesa e menjehershme e interesit qe ne daten e hapjes se depozites.
 • Interesi paguhet ne nje llogari rrjedhese brenda bankes dhe ju perfitoni nje karte debiti Visa Contactless falas.
 • Norma e interesit eshte me e larte krahasuar me produkte te tjera.
 • Per shuma qe kalojne 7 milione Leke, 50’000 EUR dhe USD depozita mund te negociohet sipas kushteve individuale te klientit.
 • Nuk ka pagesa ne hapje dhe per mirembajtje.


A mundeni ju ta shtoni depoziten tuaj?

 • PO, pa limit ne shume dhe ne kohe.
 • Per shumen e shtuar ju mund ta merni interesin paraprakisht ne Cash ose ne llogarine tuaj.
 • Shuma e shtuar e depozites do te perfitoje te njejten norme interesi si ajo e depozites.


A mundeni ju ta terhiqni depoziten tuaj para maturimit?

 • Po, nese zgjidhni ta mbyllni depoziten perpara afatit te maturimit, ju do te humbisni interesin qe ju eshte paguar qe ne fillim.


Ju mund te hapni shpejt dhe lehte nje llogari depozite ne cdo dege Fibank.


Juve do t'ju kerkohet:

 • Te paraqisni karten tuaj te identitetit;
 • Mandati i arketimit ne depozite;
 • Te nenshkruani kontraten per hapjen e depozites me Fibank.

Ju mund te adresoni cfaredolloj pyetje ne lidhje me produktet specifike, si dhe produkte te tjera te Bankes drejt punonjesve te cdo dege.
Do te jete kenaqesia jone qe tju ofrojme zgjedhjen me te mire financiare.