Depozita
 • Si sigurohem ne rast se kam disa depozita ne banken tuaj:
 • Si sigurohem ne rast se kam nje depozite te perbashket:
 • Si sigurohem ne rast se kam nje llogari personale dhe nje llogari biznesi:
 • Si sigurohem ne rast se kam nje depozite dhe nje kredi:
 • Si mund te hap nje depozite kursimi ne Fibank.
 • Cfare lloj produkti depozite duhet te zgjedh nese me duhen fondet fleksibel,ne cdo kohe
 • A i humbas interesat nese e terheq para afatit depoziten “Dinamike 4x4”?
Fibank Mobile
 • Si mund ta shkarkoj aplikacionin Fibank Mobile në telefon?
 • Si mund ta aktivizoj aplikacionin Fibank Mobile?
 • Mund të përdor të njejtin (emër përdoruesi & fjalëkalim) që kam në (web) dhe në mobile?
 • Ku mund të ndryshoj PIN në telefon?
 • A përditësohet aplikacioni mobile?
 • Dërgohet nr i llogarisë/IBAN nga telefoni?
 • Për sa kohë kryet një pagesë apo transfertë?
 • Si veproj nëse humb apo më vjedhin celularin?
 • Në cfarë gjuhe përdoret platforma?
 • A mund të këmbej para në platformë?
 • Mund ti ri-emertoj llogaritë ose kartat?
 • Çfarë është “Shto nje kontrate”?
 • Mund të bëj pagesa në favor të shtetit?
 • Si mund të gjej një bankomat ose degë?
 • Ku mund ta shoh kursin e këmbimit?
Fibank Online
 • Çfarë është Fibank Online?
 • Cilat janë kriteret për t'u bërë klient?
 • Si mund të kërkoj ndihmë?
 • Si mund të hyni në Platformen Online Fibank?
 • Cilat janë kriteret që duhet të ketë kompjuteri?
 • Çfarë nevojitet për të kryer regjistrimin online?
 • Për sa kohë është i disponueshëm shërbimi?
 • Çfarë veprimesh mund të kryhen?
 • Cfarë tipe llogarish mund të aksesohen?
 • Sa historik transaksionesh mund të aksesoj?
Kartat e debitit
 • Nëse karta ime ka skaduar/do të skadojë/ cfarë duhet të bëj?
 • Cfarë duhet të bëj në rast se karta ime është vjedhur ose nëse e humbas?
 • A mund të ndryshoj kodin PIN të kartës time të debitit?
 • Cfarë duhet të bëj nëse ndonjë ATM mban kartën time?
Kartat e kreditit
 • Cfare duhet te bej kur me vjedhin karten ose portofolin ku kisha karten?
 • Si ta lexoni pasqyrën mujore?
 • Cila është shuma minimale që duhet të ripaguaj çdo muaj në kartën time të kreditit?
 • A mund të ndryshoj limitet ditore të kartës?
Kredi Hipotekore
 • A mund te rifinancoj kredine time hipotekore me nje kredi te dhene nga Fibank?
 • A mund te kryej pagese para afatit per kredine hipotekore?
Kredi Konsumatore
 • A mund te kryej pagese para afatit per kredine konsumatore?
 • A është e mundur të aplikoj për një shumë më të lartë dhe të përtifoj fonde shtesë nëse rifinancoj detyrimet e mia?
 • Në rast se jam i martuar ose bashkëjetoj, a është e nevojshme që partneri i familjes të jetë pjesë e detyrueshme e kontratës?
 • A kam nevojë për një garantor?
 • Cilat janë dokumentet e nevojshme për të aplikuar për një kredi nga Fibank?
 • A mund të aplikoj dhe të përfitoj një kredi plotësisht online?
Overdraft
 • Çfarë është një overdraft?
 • Çfarë mund të perfitoj me overdraft nga FIBANK?
 • Cilat janë kushtet që duhet të plotësoj për të aplikuar për overdraft?
 • Cili është kufiri maksimal që mund të përfitoj?
 • A kam nevojë për një garantor?
 • Cilat dokumente me duhen që të aplikoj?