back

Transferta Hyrese ne monedhe te huaj

Ju keni mundësi të prisni transferta hyrëse në llogarinë tuaj me Fibank nëpërmjet sistemit ndërkombëtar të pagesave, SWIFT-i.

Çfarë duhet të dini?

 1.  Është e nevojshme t'i siguroni detajet e sakta te llogarisë suaj bankare palës urdhëruese, të cilat përfshijnë:
  • Emrin e plotë të përfituesit – Emrin tuaj të plotë;
  • IBAN e llogarise tuaj me First Investment Bank Albania;
  • Banka: FIRST INVESTMENT BANK, Albania;
  • SWIFT kodi: FINV AL TR;
  • Banken Korrespondente sipas monedhes se transfertes;
  • Përshkrimi i transfertës (jo e detyrueshme);
  • Adresën (jo e detyrueshme);
 2. Kushtet e ekzekutimit në përputhje me praktikën e zakonshme bankare - llogaria e përfituesit kreditohet ditën pasardhëse të datës së specifikuar në mesazhin e SWIFT-it, përvec transfertave hyrëse nga FIB Bullgari dhe në rastet kur kur banka merr konfirmim për kreditimin e llogarisë pranë Bankës Korrespondente për të cilat llogaria e klientit kreditohet në të njëjtën ditë me datë valutën.

Llogarite me bankat korrespondente te First Investment Bank (FINVALTR) jane:

EUR  
FINVBGSF First Investment Bank, Sofia
RZBAATWW Raiffesen Bank, Vienna
UIBMMK22 Unibank, Skopje
GBP  
FINVBGSF First Investment Bank, Sofia
RZBAATWW Raiffesen Bank, Vienna
USD  
FINVBGSF First Investment Bank, Sofia
RZBAATWW Raiffesen Bank, Vienna
UIBMMK22 Unibank, Skopje

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Transfertat në monedhë të huaj