Rrjeti i Degeve


  • :
  • :
  • :

Adresa

Blv. Deshmoret e Kombit
Kullat Binjake, nr.2, kati 14-15
Tirane
Albania

phones: (+355 4) 2276 702;
            (+355 4) 2276 703
fax:        (+355 4) 2280 210

SWIFT CODE: FINVALTR

e-mail: info@fibank.al