back

Rezervo me Booking.com

Perfitoni ulje deri ne 7% duke rezervuar me kartat Fibank!
Fibank dhe booking.com nepermjet nje partneriteti unik vjen me nje oferte fantastike. Nese rezervon duke perdorur karten Fibank perfiton zbritje (rimbursim ne karte) nga cmimi i hotelit nga 2% deri ne 7% te shumes.
Si perfitohet kjo ulje?
1. Zgjidh qytetin, datat e qendrimit si edhe hotelin qe deshiron ne kutine e mesiperme!
2. Kryej rezervimin e hotelit duke perdorur karten Fibank!
3. Pasi te vizitoni dhe largoheni nga hoteli Fibank njoftohet per qendrimin tuaj.
4. Fibank do ju rimbursoje (depoztioje) ne karten tuaj zbritjen deri ne vleren 7% te totalit!

Kartat

Lidhje e Shpejte