back

Paketa Fibank Persona FIzike

26 shtator 2019

Cdo biznes i krijuar rishtazi si edhe bizneset ekzistuese me xhiro vjetore mbi 2 milione Leke kane detyrimin per te hapur nje llogari bankare brenda muajit tetor 2019 sipas Ligjit nr. 31/2019 miratuar me 17.06.2019. Ky ligj i fuqizuar nga Administrata Tatimore per hapjen e llogarive bankare per bizneset ka ardhur ne kuader te luftes kunder informalitetit por edhe si nje detyrim per te parandaluar pastrimin e parave. Ky detyrim prek edhe organizatat jo fitimprurese te regjistruara ne organet tatimore.

Nisur nga kjo kerkese, Fibank ka dizenjuar nje pakete te favorshme persa i perket bizneseve apo personave fizike. Paketa e sherbimeve “Persona Fizike” nga Fibank perfshin elementet kryesore te nje llogarie bankare biznesi plotesisht Falas!

Kjo pakete per biznesin perfshin mirembajtjen e llogarise, pagesat e taksave dhe sigurimeve shoqerore pa asnje komision deri ne 1 Mars 2020. Gjithashtu per te gjithe personat fizike qe perdorin vazhdimisht kartat e kreditit ne transaksionet e tyre ditore, Fibank mundeson karte krediti me Zero Komision ne vitin e pare.

Ne ndihme te cdo biznesi te ri apo te vogel, paketa e sherbimeve “Persona Fizike” Fibank ofron kredi konsumatore me 1% me pak se norma standarte si edhe financim deri ne 6 paga per stafin perkates.

 

Paketa Fibank per Personat Fizike ofron:

  • Mirembajtje llogarie - FALAS deri ne 1 Mars 2020
  • Pagesat e taksave dhe sigurimeve shoqerore - FALAS deri ne 1 Mars 2020
  • Karte krediti per biznese - FALAS per 1 vit
  • Kredi konsumatore me Norme Interesi 1% më pak se norma standarde
  • Financim i 6 pagave për stafin

 

Comments

0
Leave a comment
  • No comments


Leave a comment

Rreth Nesh