back

Pagesa Utilitare

Kurseni kohë me pagesat!

Me Fibank ju mund të kryeni një sërë pagesash ndaj të tretëve, ose të rregjistroheni në shërbimin e-banking dhe të autorizoni që këto pagesa të kryehen automatikisht.

Ju mund të paguani faturat tuaja në dy mënyra:

Përse pagesat automatike me Fibank?

  • Kurseni kohë
  • E lehtë pasi paguani nga kompiuteri juaj.

Në mënyrë që të regjistroheni për shërbimin ju duhet të:

  • Vizitoni një degë të Fibank sipas zgjedhjes suaj; 
  • Plotësoni një formular për abonimin e shërbimit;

Ndryshimi ose anulimi i regjistrimit:

Ndryshimi ose anulimi i një regjistrimi mund të bëhet në çdo degë të FIBank. Nëse dëshironi të ndaloni përdorimin e shërbimit ju do të duhet të informoni Bankën dhe të anuloni regjistrimin tuaj.

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Individe

Lidhje e Shpejte