Depozitim!

back

ATM me depozitim

Tashme, nepermjet ATM-ve te Fibank, Ju mund te terhiqni dhe depozitoni ne cdo kohe.

Per te depozituar ne ATM-te e Fibank, ju duhet te keni nje produkt karte krediti nga Fibank.

Depozito me karten e kreditit:
ATM-te e reja Fibank ne Tirane dhe ne Durres, ofrojne funksionin e depozitimit te fondeve nepermjet kartes se kreditit.

  • Ju mund te kryeni depozitim fondesh ne llogarine e kartes suaj te kreditit 24/7 – ne kohen me te pershtatshme per ju edhe pas orarit zyrtar te deges.
  • Cdo depozitim fondesh ne ATM qe mund te kryeni me karten tuaj te kreditit behet i disponueshem menjehere per perdorim dhe ju mund te kryeni pagesa te planifikuara ne dyqane, pagesa online, etj.
  • Fondet e aprovuara do te jene te vlefshme menjehere per tu perdorur ne karte, nderkohe ne llogari kontabilizohen 1 dite pune me vone.
  • Ju mund te shyeni detyrimet e kartes suaj te kreditit

*Per shlyerjen ne kohe te detyrimeve te kartes tuaj, eshte e nevojshme qe te depozitoni sasine e parave ne ATM brenda dates se detyrimit minimal te percaktuar ne faturen mujore (jo me vone se ora 16:00).


Si kryhet depozitimi ne ATM (I thjeshte, njesoj sikurse edhe terheq):

Vendos kartën dhe zgjidh opsionin "Depozito Në Kartë".

Zgjidh llojin e kartëmonedhës që do të depozitosh LEK/EURO. Vendos kartëmonedhën drejt sipas figurës së mëposhtme

Kujdes! ATM nuk pranon kartëmonedha të dëmtuara, të grisura, të ngjyrosura, ose monedha metalike.

Konfirmo vlerën e depozituar dhe merrni karten tuaj.

Prerjet e kartëmonedhave që pranohen për depozitim në ATM janë:
- Lek: 500, 1000, 2000 dhe 5000 Lek
- Euro: 5, 10, 20, 50, 100 dhe 200 Euro

KUJDES!

  • Numri maksimal i kartëmonedhave që mund të depozitohen është 50.
  • Kartëmonedhat e falsifikuara mbahen nga ATM, mesazhi përkates do të shfaqet në ekran.
  • Kartëmonedhat e dyshuara si të falsifikuara mbahen nga ATM për investigime të mëtejshme.
  • ATM nuk pranon kartëmonedha të grisura, të ngjyrosura, të dëmtuara ose të palosura
  • ATM nuk pranon monedha metalike.

Rrjeti ATM-ve me depozitim

Ne vijim do te gjeni rrjetin e ATM-ve qe ofrojne sherbimin e depozitimit ne LEK dhe EURO:
Tirane:
- Rr. Kavajes, Condor Center, Lagjia 7
- Blv.Deshmoret e Kombit, Twin Towers (Jashte Deges)
- Bulevardi Zogu i Pare
- Rr.Kavajes. nr.122/1, ne krahe te poliambulances “At Luigji Monti”
Durres:
- Rr. Aleksander Goga nr.18


Kartat

Lidhje e Shpejte