back

Aplikim për rishikimin e planit të kredisë

Bashkë kundër COVID-19

Fibank është e angazhuar për të siguruar plotësimin e të gjithë kërkesave tuaja mbi shërbimet bankare!

Në vijim të vendimeve të qeverisë shqiptare dhe Bankës së Shqipërisë për të vlerësuar faktorët e ndryshëm të cilët mund të pengojnë shlyerjen në kohë të detyrimeve të kredive:

Fibank ju njofton:

Cdo kredimarrës, i cili është prekur nga kjo situatë ka mundësi të kërkojë ndryshime në planin dhe afatin e pagesave.

Mos dilni nga shtepia për të ardhur në një nga degët tona. Plotësoni kërkesën si më poshtë.

Brenda tri ditëve, Ju do të kontaktoheni nga stafi i Fibank për të dakordësuar mbi planin e ri të pagesës.

Ndërkohë theksojmë se subjektet që nuk preken financiarisht nga situata e krijuar do të vazhdojnë të paguajnë kredinë normalisht, sipas marrëveshjes kontraktuale

Qëndro në shtëpi, qëndro i sigurtë!

Instrumenta

Lidhje e Shpejte