back

Kredi per Cdo Qellim

  • Norme Interesi duke filluar nga 1.9% ne EUR
  • Nuk aplikohet Sigurim Jete
  • Perdoret per cdo qellim
  • Aprovim i shpejte dhe jo burokratik.
  • Fleksibilitet i larte
  • Nuk aplikohet shume minimale
  • Nuk duhen dokumenta justifikues per perdorimin e kredis

 

Kredi Hipotekore nga Fibank

Kredia Konsumatore nga Fibank

Overdraft nga FIBANK

 

Oferta

Lidhje e Shpejte