back

Paketa Fibank- Perfitoni Maksimumin!

Tërhiq pagën në Fibank dhe përfitoni nga oferta speciale "Paga Fibank" për produkte dhe shërbime enkas për ju. Paketa është e fokusuar në ofrimin e kushteve më preferenciale në një kohë rekord.

"Paga Fibank" - Përfitoni Maksimumin!

Produktet Perfitimet
E-Banking
Në mënyrë që të keni një akses të shpejtë dhe të lehtë në llogaritë e kompanisë, Fibank i ofron Institucionit tuaj sherbimin e-banking. E-banking është shërbimi më konkurrues në treg duke ju ofruar falas:
 • Lëvizje llogarie
 • Balanca e llogarise
 • Kontrolli i pagës
Paradhënie bankare, Overdraft
 • Financim deri në 6 paga neto; 
 • Normë interesi konkuruese (aplikuar mbi shumën e përdorur dhe ditët e përdorimit)
 • Komision aplikimi: 0.00%
 • Mjafton vetëm një vërtetim banimi
Kredi Konsumatore 
 • Financim deri në 1 000 000 ALL
 • Vetem me bashkëkredimarrës
 • Norme interesi: 1% ulje nga produkti i perfituar
 • Afatin me te gjate në treg, deri në 7 vjet 
 • Vleresim të shpejtë dhe aprovim brenda 24 orëve,
 • Mjafton vetëm një vertetim banimi
Kredi për shtëpi "5 YJE"
 • Afati më i gjatë në treg, deri në 30 vjet
 • Norma preferenciale interesi
 • Nuk aplikohet limit për shumën e aplikimit
 • Proçedure e thjeshtë dhe kushte fleksibël
Kredi "PARA E NGRIRE"
 • Financim deri në 95 % të vlerës së depozitës ose llogarisë suaj të kursimit 
 • Monedha: Lek: USD;EUR
 • Norma interesi konkurrese, duke filluar nga IR depozitë + 1% 
 • Tërheqje e fondeve brenda ditës
Karta
KARTE PAGE - VISA DEBIT
 • Kartë me përdorim ndërkombëtar dhe mund të lëshohet në Leke ose Euro
 • Kartë debitit që perdoret PA KOMISION per pagesa brenda Shqiperise dhe me 25 ALL komision per pagesa POS jashte Shqiperise
 • PA KOMISION mujor/vjetor.

KARTE KREDITI CONTACTLESS – SPECIALE vetëm për pagamarrësit e rinj!

 • Kartë VISA Classic, Gold përdorim kudo në botë. Fibank ofron kartat më të mira në Shqipëri.
 • Tre monedha Euro, Leke ose USD
 • Limit i paraprovuar 28,000 lekë (200 EUR ose 300 USD), vetëm me kartë ID, pa burokraci.
 • 0 komision për blerje në dyqane dhe internet
Veprimet me Llogaritë
Lloji i veprimit
Kushtet preferenciale te punes
a. Hapja e llogarisë
Pa Komision
b. Mirëmbajtja e llogarisë
Pa Komision
c. Levizje bankare e llogarive rrjedhese per muajn aktual, te kerkuar tek sherbimi I klienteles
Pa Komision
d. Depozitimet në CASH në të gjitha monedhat
Pa Komision
e. Këmbimet
Pa Komision
Individe

Lidhje e Shpejte