Mobile

Dega Virtuale ju mundëson shërbimet e mëposhtme në kohë reale:


- Transferta midis llogarive

- Transferta midis klientëve, brenda ose jashtë banke

- Pagesë taksash ose institucioneve të ndryshme, si TAP, TVSH, TATIM FITIM, etj.

- Pagesa te Utiliteteve;

  OSHEE, UKT, ALBTELECOM, TELEKOM ALBANIA, VODAFONE, EAGLE, PLUS, ABCOM, etj.


- Transfertat me SWIFT, nderkombetare be monedhe te huaj

- Transferta ne LEK jashte Bankes

- Karta: Shikoni veprimet e kryera në kartë që janë mbajtur në llogari

- Kerkese per Kurs preferencial;

Perdoruesi ka te drejte te kerkoje per nje kurs preferencial per cdo transferte qe kryen. Pagesa do te ekzekutohet vetem pasi kerkesa per kurs preferencial te aporvohet. Kerkesat per kurs preferencial jane te vlefshme vetem per orarin e dites se punes 08:15-17:00.


Limitet e Transfertave:

Limitet janë vlera maksimale te transaksioneve qe çdo klient mund të kryejne nepermjet Deges Virtuale. Keto limite janë te zbatueshme per individe dhe kompani dhe jane si më poshte:
  • Limiti per transaksion eshte 500.000,00 leke ose ekuivalenti ne monedhe te huaj;
  • Limiti ditor eshte 2.000.000,00 leke ose ekuivalenti ne monedhe te huaj.
Çdo klient qe deshiron te kryeje pagesa me limite te ndryshme nga limitet e percaktuara nga banka, mund ti ndryshoje ato duke dorëzuar personalisht një aplikim ne nje nga deget e Fibank dhe te percaktoje limitet qe deshiron.


Raportet

  • Balanca e LLogarise  
  • Nxjerrje e LLogarise  
  • Levizjet e LLogarise  
  • Datat e maturimit per depozitat  
  • Gjendja e Kredise  
  • Kursi Ditor i Bankes


Kerkesat e Sistemit;

Shfletuesi i Internetit i kërkuar:  MS Internet Explorer ose Mozilla Firefox versionet e fundit.

Perme shume info ju mund te perdorni materialin ne linkDega Virtuale

Lidhje e Shpejte