back

Çmime në 2011

Fibank ka marrë çmimin prestigjioz "Banka më e mirë në Bullgari" çmimin nga revista financiare Euromoney.

Çdo vit një juri ndërkombëtare të revistës prestigjioze jep çmime vjetore për përsosmëri (Awards Euromoney for Excellence), të cilat janë ndër çmimet më prestigjioze financiare.

Çmimin "Banka më e mirë në Bullgari" është një tjetër njohje ndërkombëtare qe Fibank ka marre.

Euromoney çmime te revistës: Euromoney Cmime vjetore për Përsosmëri është një nga çmimet më prestigjioze ndërkombëtare në sektorin bankar. Kriteret për zgjedhjen e "Banka më e mirë" për shtete të ndryshme,përfshin një vlerësim të treguesve sasiorë dhe cilësorë që një juri ndërkombëtare mbledh bazuar në informacionin nga pasqyrat financiare të audituara të bankave. Çmimi "Banka më e mirë" i është dhënë institucionin financiar që ka prezantuar zgjidhjet më të reja të marketingut dhe produkteve gjatë vitit të kaluar dhe ka treguar rritje të larta dhe vlerësimet e përmirësuar. Disa nga treguesit sasiorë janë gjithashtu dhe edhe vëllimin i aseteve dhe të bizneseve,si dhe treguesit e qëndrueshëm të efikasitetit dhe të fitimit.

Fibank mori çmimin e pozicionimit ne treg "Banka e vitit" në renditjen për çmimet vjetore të bankave për vitin 2010.

Çmime