back

Llogaria “Smart” – oferte e limituar.

LLogaria “Smart” – oferte e limituar.

Per arsye te pasigurive të shkaktuara nga situata e pandemise Covid 19 depozituesit kanë nevojë për fonde fleksibël në rast të problemeve shëndetësore.

Ky produkt i ri ju jep mundesine qe ti menaxhoni me mire kursimet tuaja sipas qellimeve dhe nevojave tuaja personale.

Fleksibiliteti - Ky eshte nje avantazh teper i mire i kesaj oferte pasi ju mund te depozitoni apo terhiqni ne cdo kohe parate dhe nuk i humbisni interesat e fituara.

Fibank ju ofron mundesi per interesa maksimale cdo dite qe parate qendrojne ne llogari.

Çfare eshte Llogaria “Smart” ?

Llogaria “Smart" është një marrëveshje midis klientit dhe bankës për një periudhë të kufizuar kohore nga 1 Dhjetori 2020 deri më 31 Mars 2021.

Produkti është një kombinim shumë i mirë i normës së lartë të interesit me mundësinë e tërheqjes së një pjese ose te gjithe shumës së plotë sa herë që klienti ka nevoje.

Produkti ofrohet VETEM per parate e reja të depozituara në bankë te cilat mund të depozitohen në këtë llogari përmes transfertave ose parave cash.

Produkti u ofrohet vetem klientëve të rinj në Fibank por edhe klientëve ekzistues në rast se ata synojnë të depozitojnë para shtesë në Fibank në monedhën EUR.

Shënim

Fibank nuk leshon libreze per depozitat e kursimit. Banka e pajis klientin me kontrate per depoziten e zgjedhur.
Depozita ne Fibank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ASD sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".

Perfitimet:

  • Normat e interesit prej 2.0% në monedhën EUR, me e larta ne treg
  • Nuk kerkohet shume minimale
  • Llogaria Smart" fiton interes bazuar në numrin e ditëve që paratë qëndrojnë në bankë.
  • Parate jane ne doren e tuaj ne cdo moment duke perfituar njekohesisht edhe interest
  • Tarifa e mirëmbajtjes per kete llogari është zero per peridhen e ofertes.
  • Ofrohet VETEM per parate e reja në EUR të depozituara në Fibank duke filluar nga 1 Dhjetori 2020 deri ne 31 Mars 2021

Ju mund te hapni shpejt dhe lehte LLOGARINE “SMART” ne cdo dege Fibank.

Dokumentat qe kerkohen:

  • Te paraqisni karten tuaj te identitetit;
  • Mandati i arketimit ne depozite;
  • Te nenshkruani kontraten per hapjen e depozites me Fibank.
Ju mund te adresoni cfaredolloj pyetje ne lidhje me produktet specifike, si dhe produkte te tjera te Bankes drejt punonjesve te cdo dege.
Do te jete kenaqesia jone qe tju ofrojme zgjedhjen me te mire financiare.

Lidhje e Shpejte