Paketa e Pagës nga Fibank ofron shumë avantazhe në një llogari!

Paketa e Pagës nga Fibank ofron shumë avantazhe në një llogari!

 

Duke zgjedhur Fibank për llogarinë e pagës, krijohet mundësia për shumë përfitime në një paketë të kombinuar produktesh e shërbimesh bankare!

 

Kushdo që hap një llogari page përfiton deri në 6 paga overdraft si fond ekspres për çdo nevojë

në jetën e përditshme si një burim i mirë të ardhurash të menjëhershme.

  •  

Për të lehtësuar klientët në veprimet e tyre të përditshme kjo paketë ofron një kartë debiti falas si dhe një kartë krediti me 0 komision mirëmbajtje në vitin e parë.

Një nga avantazhet më të mëdha të kësaj pakete është edhe përfitimi i një kredie konsumatore me normë intersi më të ulët se klientët standard.

Në Fibank ofrohen të gjitha këto dhe shumë më tepër, si risitë në teknologji me përdorimin e shërbimit E-banking e Fibank Mobile për të kontrolluar llogaritë dhe kryer çdo veprim online.

Online banking është një shërbim pa komisione që e lehtëson maksimalisht marrëdhënien me bankën.

Paketa e Pagës ofron avantazhe në një llogari dhe hap mundësitë për një bashkëpunim të gjerë afatgjatë me Fibank.

Çdo klient që merr pagën në Fibank është preferencial në çdo produkt dhe shërbim bankar në vijimësi.