back

“Kredi për çdo qëllim” - Tani më lehtë se kurrë!

28 tetor 2019

Jetojeni jetën ashtu siç e keni ëndërruar! Ju mund të realizoni dëshirat dhe të plotësoni nevojat tuaja me një "Kredi për çdo qëllim" ofruar nga Fibank.

Kredia për çdo qëllim fillon me nje norme interesi nga 1.9% dhe financim që shkon deri në 100% për të gjithë klientët me të ardhura të qëndrueshme, historik të mirë të ripagimit të kredisë dhe kolateral të pranueshëm. Një element tjetër lehtësues për këdo që dëshiron një kredi është fakti se nuk kërkohet sigurim jete.
Fibank i ka çliruar klientët nga detyrimi për të paraqitur një numër të madh dokumentash dhe ofron mundësi reale për të gjithë ata që kanë dëshirë të marrin një finacim për qëllimet e tyre.

Të gjithë personat e interesuar mund të aplikojnë lehtësisht në degë si edhe direkt online në faqen e internetit www.fibank.al, duke kursyer kështu kohë dhe ngarkesa. Në vijim, specialistet e kredisë ju kontaktojnë për të mundësuar një këshillim të personalizuar finanicar duke përshpejtuar kështu proçesin e kredidhënies.

Fibank e ka dizenjuar këtë produkt në përputhje me strategjinë e të qenit tepër dinamike në shfrytëzimin e mundësive të tregut. Transparenca, besueshmëria, korrektësia me klientët, aksionerët dhe partnerët krahas respektimit te bazës ligjore janë ndër premisat kryesore për zhvillimin e mëtejshëm të Fibank Albania si një Bankë korrekte dhe e qëndrueshme.

 

 

Comments

0
Leave a comment
  • No comments


Leave a comment

Rreth Nesh