back

Kredi Konsumatore "Financo Studimet"

Annex 1

 Titulli I produktit

Financoni Studimet tuaja

 Lloji I Produktit

Konsumatore

 Klientet e kualifikuar

Prinderit qe kane te pakten nje nga femijet qe studion tek “Montessori Albania”Sh.p.k

                                                                      Parametrat kryesore

 Shuma Maksimale

Nga EUR 2000-EUR 12.000

 Monedha

EUR

 Kohezgjatja maksimale

Deri ne 10 muaj

 Shuma maksimale e financimit

Deri ne 95 % te shpenzimeve se studimit

 Qellimi

Mbulim te shpenzimeve te studimit

  Garancia

Gruaja/ Burri ose nje garantor tjeter

 Komisioni

4.9 % ne momentin e disbursimit

Komisioni paguhet nga klienti

 Norma e interesit:

Nuk eshte e aplikueshme

 Komisioni I aplikimit:

Nuk eshte e aplikueshme

 Komisioni I menaxhimit:

Nuk eshte e aplikueshme

 Komision per shlyerje perpara kohe:

Nuk eshte e aplikueshme

Perdorimi:

Transferim I fondeve ne llogarine e klientit, bllokim I tyre dhe me pas transferimi tek llogaria e kompanise “Montessori Albania” Sh.p.k.

 Dokumentat e kerkuara:

  Dokumenta personale per aplikantin, bashkeaplikantin:

 • Kopje te kartes se identitetit ose te pashaportes
 • Verifikim adrese –vertetim banimi – ose “OSSHE ”/“Albtelekom”Libreze uji)
 • Vertetim page leshuar nga punedhenesi ose levizje llogarie per 6 muajt e fundit
 • Marreveshjen me Montessorin per vitin akademik respektiv
 • Ose dokumentat si I vete punesuar:

 • Vertetim page leshuar nga kompania dhe levizje llogarie per 6 muajt e fundit
 • Marreveshjen me Montessorin per vitin akademik respektiv

 Kerkesa te tjera dhe kushte special:

STOP kritere:

 • Mosha e aplikantit, bashke-aplikantit, garantorit + kohezgjatja e kredise te mos kaloje 65 per burrat dhe 60 per grate
 • Historik jo I mire kredie

 

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese:

 • Jeni shtetas shqiptar
 • Nëse jeni i punësuar ose i vetpunësuar me një qarkullim vjetor më te vogël se 8 000 000 ALL

 

Dokumenta per aplikantin, bashkeaplikantin, garantorin:

  • Kopje te kartes se identitetit ose te pashaportes -Verifikim adrese (vertetim banimi; ose
Fature OSSHE/ fature Albtelekomi/ Libreze uji)
  • Vertetim page leshuar nga punedhenesi ose levizje llogarie per 6 muajt e fundit
  • Marreveshjen me Montessorin per vitin akademik respektiv

Ose dokumentat si I vete punesuar:

  • Vertetim page leshuar nga kompania dhe levizje llogarie per 6 muajt e fundit
  • Marreveshjen me Montessorin per vitin akademik respektiv
  • Ne rast ekspozimesh te tjera - kontrata me banka te tjera, institucione etj.

 

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Lidhje e Shpejte