Kontakte

Administrimi i Riskut

Ina Paskaleva — Drejtor
Tel: +355 4 2276 712
E-mail: i.paskaleva@fibank.al

Auditi i Brendshem

Glejdja Hibraj —Drejtor 
Tel: +355 4 2276 711
E-mail: g.jorgali@fibank.al

Financa dhe Kontrolli

Edvin Liko —Drejtor 
Tel: +355 4 2276 733
E-mail: e.liko@fibank.al

Thesari

Anilda Mirdita — Drejtor 
Tel: +355 4 2276 762
E-mail: a.mirdita@fibank.al

SME

Gledis Hysenaj —Drejtor 
Tel: +355 4 2276 787 
E-mail: g.hysenaj@fibank.al

Burimet njerezore & Corporate governance

Migena Hoxhallari —Drejtor 
Tel: +355 4 2276 759 
E-mail: m.hoxhallari@fibank.al

Pagesat Nderkombetare dhe
Bankat Korrenspondente

Ines Vucini  —Drejtor 
Tel: +355 4 2276 740 
E-mail: i.vucini@fibank.al

Departamenti Ligjor

Erion Doko —Drejtor 
Tel: +355 4 2276 760
E-mail: e.doko@fibank.al

Kartat

Erion Maxhari   —Drejtor 
Tel: +355 4 2276 752 
E-mail: e.maxhari@fibank.al

Departamenti Operacional dhe
Administrimit te Kredive

Elona Labinoti   —Drejtor 
Tel: +355 4 2276 735 
E-mail: e.labinoti@fibank.al

Marketing dhe Marredheniet Publike

Lutjana Konomi   —Drejtor 
Tel: +355 4 2276 773 
E-mail: l.konomi@fibank.al

Administrimi dhe Siguria

Arian Krypci —Drejtor 
Tel: +355 4 2276 766
E-mail: a.krypci@fibank.al

PPP

Albi Dikollari - Specialist prane njesise se perputhshmerise & AML
Tel: +355 4 2276 747 
E-mail: a.dikollari@fibank.al

Kredite per Individe

Iva Zheku  —Drejtor 
Tel: +355 4 2276 785
E-mail: i.zheku@fibank.al

Kontakte