Karriera


Pse Fibank?

First Investment Bank, Albania Sha (Fibank) luan nje rol te rendesishem ne tregun bankar shqiptar.

Ne jemi të orientuar ekskluzivisht tek klientët tanë dhe u ofrojmë atyre një larmi produktesh dhe shërbimesh bankare inovative. Në aktivitetin tonë ne zbatojmë dhe zhvillojmë standarde të larta të punës. Ne jemi krenarë për ekipin tonë profesionist të organizuar dhe kreativ.


Për ata që dëshirojnë të punojnë në First Investment Bank, Albania Sha ne u ofrojmë:

  • mundësi për performancë profesionale dhe zhvillim të karrierës në një institucion financiar dinamik dhe inovativ;
  • shpërblim konkurrues bazuar në rezultate;
  • punojnë në një ekip të ri dhe krijues.


Nëse do te jeni pjese e ekipit tone, do tju ofrohet:

  • trajnime;
  • shpërblim konkurrues;
  • kolegë bashkepunues;
  • drejtues me përvojë;
  • menyre pune, sipas standardeve evropiane.

 

Pozicione Vakante

Nëse dëshironi të bëheni pjesë e Fibank, Albania dhe ekipit tone profesional, Ne ju ofrojmë pozicionet vakante të mëposhtme:

 

Për te aplikuar, per pozicionet vakante, ju duhet te dergoni ne adresen e emailit hr@fibank.al.:

CV-në e përditësuar;
Letrën e interesit.

Shqyrtohen CV-të e depozituara pranë Burimeve Njerëzore dhe përzgjidhen kandidatët për intervistë, që i përmbushim kriteret, sipas njoftimit për vendin vakant të punës. Vetem kandidatët e përzgjedhur nga intervista e parë, të përfshirë në "short list", do të kontaktohen dhe ftohen për një intervistë të dytë.

Shënim: Kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për te zhvilluar intervistë.