Avantazhet

Kredi e shpejtë me interes 0%

Maturiteti

Deri në 12 muaj

Qëllimi

Për qëllime personale

Shuma maksimale

Deri në 300 000 Lekë


Kliente qe perdorin sherbime dhe/ose produkte qe ofrohen nga klientet e binznesit ne Fibank si spitale, klinika, etj.

Kredia konsumatore e shpejte eshte nje menyre e lehte dhe e arritshme per te marre fondet qe ju nevojiten per:

 

• Pagese te faturave te spitaleve private

• Financim te blerjeve te produkteve te ndryshme te ofruara nga klientet tane te biznesit

 

Kredia Konsumatore e shpejte ne Fibank ofron:

 

• Mbulim shpenzimesh deri ne 300 000 Leke

• Afati i ripagimit - deri ne 12 muaj

• Asnje garantues 

• Pagesa ne keste te barabarta mujore.

• Norma Interesi 0%

• Pa kostot e sigurimit te jetes

Shuma deri ne  300 000 Leke
Maturimi maksimalDeri ne 12 muaj
 
Qellimi i huase  Nevojat aktuale
KolateralNuk kerkohet kolateral
Komision per mbyllje parakohenuk aplikohet
Norme vjetore interesi
 
0% 
Komision aplikimi:     0%
 
Komision manaxhimi 9%

Personat qe mund te aplikojne per nje kredi konsumatore VIP nga Fibank duhet te kene:

  • Shtetesine shqiptare.
  • Kopje e kartes se identitetit
  • Certifikate personale nga e-Albania

 

Nëse dëshironi të aplikoni për një Kredi Konsumatore te shpejte nga Fibank duhet të paraqisni dokumentet e mëposhtme: 

 

 

  • Formularin e aplikimit per kredi
  • Kopje te leternjoftimit te aplikuesit te kredise 
  • Certifikate personale (gjeneruar në mënyrë elektronike nga e-Albania)