Menu e shpejtë

Kursi kembimit

perditesuar ne 2020-05-25 09:15.

Blerje Shitje
USD/ALL 111.00 116.00
USD/EUR 0.8956 0.9376
USD/GBP 0.7861 0.8580
Blerje Shitje
GBP/ALL 135.20 141.20
GBP/EUR 1.0747 1.1593
GBP/USD 1.1655 1.2721
Blerje Shitje
EUR/ALL 121.80 125.80
EUR/GBP 0.8626 0.9305
EUR/USD 1.0666 1.1166
Blerje Shitje
ALL/EUR 0.0079 0.0082
ALL/GBP 0.0071 0.0074
ALL/USD 0.0086 0.0090
më shumë

Aplikim për rishikimin e planit të kredisë

Bashkë kundër COVID-19
Fibank është e angazhuar për të siguruar plotësimin e të gjitha kërkesave tuaja mbi shërbimet bankare.

Lajme nga Fibank

Fibank ka ndërmarrë masat maksimale për të parandaluar përhapjen e Covid 19 në ambjentet e bankës në funksion të sigurisë së punonjësve, klientëve dhe partnerëve të biznesit.

 


Te nderuar kliente,

Deshirojme t’ju bejme me dije se ne kuader te ligjit nr.4/2020 date 30.01.2020 per “Shkembimin automatik te informacionit” per llogarite financiare, Juve dhe Bankes se Pare te Investimeve -Albania Sh.A (Fibank) i kane lindur disa detyrime ligjore te cilat duhen permbushur. Jeni te lutur te paraqiteni personalisht ne nje nga deget e bankes per tu njohur me kerkesat e ketij ligji si edhe per te plotesuar formularin e vetedeklarimit me te dhenat tuaja personale tatimore, brenda dates 15.05.2020. Nese nuk e plotesoni formularin e vetedeklarimit ne dege, mund ta dergoni me poste apo te skanuar me e-mail nga adresa juaj e deklaruar prane Bankes ne adresen tone te e mailit vendosur ne dispozicion. Permbushja e kerkesave te ligjit nr.4/2020 per “Shkembimin automatik te informacionit” eshte detyrim ligjor per te gjithe klientet e bankave te nivelit te dyte ne Shqiperi. Mosraportimi apo raportimi i pasakte konsiderohet shkelje administrative referuar detyrimeve te parashikuara ne nenin 12 te ligjit.

Formularët e vetëdeklarimit
Vetedeklarim - Individe
Vetedeklarim i Njesise Ekonomike
Vetedeklarim - Personi Kontrollues

Faleminderit qe keni zgjedhur Fibank!