Menu e shpejtë

Kursi kembimit

perditesuar ne 2020-03-29 16:30.

Blerje Shitje
USD/ALL 114.99 122.99
USD/EUR 0.8882 0.9295
USD/GBP 0.7666 0.8662
Blerje Shitje
GBP/ALL 142.00 150.00
GBP/EUR 1.0519 1.1811
GBP/USD 1.1545 1.3044
Blerje Shitje
EUR/ALL 127.00 135.00
EUR/GBP 0.8467 0.9507
EUR/USD 1.0759 1.1259
Blerje Shitje
ALL/EUR 0.0074 0.0079
ALL/GBP 0.0067 0.0070
ALL/USD 0.0081 0.0087
më shumë

Aplikim për rishikimin e planit të kredisë

Bashkë kundër COVID-19
Fibank është e angazhuar për të siguruar plotësimin e të gjitha kërkesave tuaja mbi shërbimet bankare.

Lajme nga Fibank

Fibank ka ndërmarrë masat maksimale për të parandaluar përhapjen e Covid 19 në ambjentet e bankës në funksion të sigurisë së punonjësve, klientëve dhe partnerëve të biznesit.

 


Te nderuar kliente,

Deshirojme t’ju bejme me dije se ne kuader te ligjit nr.4/2020 date 30.01.2020 per “Shkembimin automatik te informacionit” per llogarite financiare, Juve dhe Bankes se Pare te Investimeve -Albania Sh.A (Fibank) i kane lindur disa detyrime ligjore te cilat duhen permbushur. Jeni te lutur te paraqiteni personalisht ne nje nga deget e bankes per tu njohur me kerkesat e ketij ligji si edhe per te plotesuar formularin e vetedeklarimit me te dhenat tuaja personale tatimore, brenda dates 15.05.2020. Nese nuk e plotesoni formularin e vetedeklarimit ne dege, mund ta dergoni me poste apo te skanuar me e-mail nga adresa juaj e deklaruar prane Bankes ne adresen tone te e mailit vendosur ne dispozicion. Permbushja e kerkesave te ligjit nr.4/2020 per “Shkembimin automatik te informacionit” eshte detyrim ligjor per te gjithe klientet e bankave te nivelit te dyte ne Shqiperi. Mosraportimi apo raportimi i pasakte konsiderohet shkelje administrative referuar detyrimeve te parashikuara ne nenin 12 te ligjit.

Faleminderit qe keni zgjedhur Fibank!