back

Half Cost

Fibank vjen me një ofertë fantastike për të gjithë klientit e rinj që aplikojnë për kartë krediti. Sill kartën tënde në Fibank dhe përfito një kartë krediti me gjysmën e interesave dhe komisioneve të kartave standarte.

Oferta është e vlefshme për të gjithë klientët e rinj të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Kanë një kartë krediti prej 6 ose më shumë muajsh në cilëndo nga Bankat e tjera në Shqipëri.
 • Kanë historik të mirë kredie
 • Kanë shtetësi shqiptare
 • Mosha minimale 18 vjeç
 • Mosha maksimale 65 vjeç për meshkuj dhe 60 vjeç për femra.

Kushte të përgjithshme:

 • Karta ofrohet në tre monedha Euro, Lekë dhe USD
 • Limit i paraprovuar 50,000 lekë (300 EUR ose 300 USD)
 • Aplikim dhe aprovim i menjëhershëm 
 • Komision mirëmbajtje 750 All (6 Euro /6 USD) 
 • Norma e interesit 13% në vit
 • 0 komision për tërheqje në ATM-të Fibank deri në fund të vitit 2017

Dokumentat për aplikim:

 • Kartë identiteti
 • Faturë utilitare (OSHEE ose Uji) e muajve të fundit të adresës ku banoni
Kartat

Lidhje e Shpejte