back

Fibank ofron shumëllojshmëri, Fleksibilitet dhe Interesa te larta per kursimet tuaja

16 gusht 2019

Depozitat Fibank jane te shumellojshme me kombinimin e tipareve te ndryshme ne menyre qe te plotesohen sa me shume kerkesat dhe deshirat e klienteve. Ofrohet mundesia e Depozitave afatgjata si Depozita Dinamike 4 vjecare, ashtu si edhe nje depozite fleksibel qe ofron mundesine per te Shtuar dhe Terhequr kurdo qe klienti deshiron pa humbur interesat. Fibank ka nje Llogari Kursimi me norme interesi me te larte se i nje depozite 1 vjecare standarte ne sistemin bankar! Ne Llogarine e Kursimit mund te menaxhohen mjaft mire kursimet ne LEK, EUR dhe USD. Kjo llogari eshte pa afat dhe ne te mund te depozitohet e terhiqet kurdo qe klienti deshiron, pa i humbur interesat.

Diversifikimi i depozitave ka konsideruar madje edhe deshiren e disa klienteve qe te mund ta shijojne interesin e depozites se tyre qe ne diten e pare. Nese klienti do te donte te perdorte ne avance shumen e perfituar nga depozita per pushime apo cfaredo shpenzimi, Fibank ofron Depoziten "Rekord" ne LEK, EUR dhe USD. Kjo depozite eshte nje kombinim i interesave te larta dhe pageses se menjehereshme te te gjithe shumes se interesit ne diten e depozitimit.

Duke qene nje banke dinamike me vendimmarrje teper te shpejte, Fibank e ka te mundur te ofroje produkte te diversifikuara dhe fleksibel me nje sherbim cilesor te pershtatur me se miri ndaj cdo kerkese specifike te klienteve. Tashme Fibank ka rritur edhe shtrirjen e rrjetit me prezence ne qytetet kryesore ne vend. Skuadra Fibank eshte e dedikuar ne rritjen e bazes se klienteles duke i kushtuar rendesi te vecante cdo tipi klienti, duke i sherbyer klienteve te mire potenciale me cilesi dhe produkte te dizenjuara me kujdes.

 

 

 

Comments

0
Leave a comment
  • No comments


Leave a comment

Rreth Nesh