back

Fibank Albania – ndër bankat më aktive në kredidhënie

21 shtator 2018

Fibank Albania - ndër bankat më aktive në kredidhënie

Fibank Albania eshte nje nga bankat me aktive per kredidhenien si per individe edhe per biznese me kushtet me te favorshme te mundshme, te pershtatura ndaj klientit sipas specifikave perkatese.

Norma e interesit per kredite fillon nga 1.9% te kombinuara me fleksibilitet ne kerkesen e dokumentacionit dhe pershtatjen e kushteve sipas nevojave te klientit. Nuk aplikohet Sigurimi i Jetes per te gjitha llojet e kredive. Ne rastin e kredive hipotekore nuk eshte e domosdoshme qe kolaterali te jete ne emer te kredimarresit. Keto kushte hapin plot mundesi te mira per kedo qe ka deshire te marre nje financim per qellimet e tij.

Fibank ofron fleksibilitet ne planin e investimit dhe mbulimin me kolateral duke financuar edhe 100% te vleres se investimit per kliente me te ardhura te qendrueshme, historik te mire te ripagimit te kredise dhe kolateral te pranueshem.

Fibank Albania po zbaton intensivisht strategjinë e saj të zgjerimit te degeve ne te gjithe vendin dhe rritjen e numrit te stafit ne sherbim te klienteve pa lene menjane dizenjimin e produkteve ne perputhje me strategjine e te qenit teper dinamike ne shfrytezimin e mundesive te tregut. Skuadra Fibank eshte e dedikuar ne rritjen e bazes se klienteles, duke i sherbyer cdo klienti me cilesi, shpejtesi dhe produkte sipas nevojave dhe mundesive te tyre.

 

Comments

0
Leave a comment
  • No comments


Leave a comment

Rreth Nesh