back

Cfare duhet te bej kur me vjedhin karten ose portofolin ku kisha karten?

Menjëherë duhet të telefononi në një nga numrat e mëposhtëm:

  • +355 4 276 756
  • +355 4 276 753
  • +355 4 276 752
  • +38 923 293 888

Karta juaj do të bllokohet për të parandaluar çdo abuzim të mundshëm. Ju duhet të paraqiteni në Bankë dhe të plotësoni një aplikim për riprintim të kartës. Karta e riprintuar do të ketë numra të rinj dhe afat skadence të re, në mënyrë që të minimizohet risku i cdo abuzimi të mundshem.

 

Pyetje te Shpeshta