Monedha

LEKE, EUR, USD

Afati

Overdraft 12 muaj Kapital qarkullues: deri ne 36 muaj Kredi investimi 84 muaj

Shuma minimale

Pa limit

Kredi me Kolateral Depozite

Parametrat e Produktit:

MonedhaLEKE, EUR, USD
 
Shuma
 • Pa limit
Afati
 • Overdraft 12 muaj
 • Kapital qarkullues: deri ne 36 muaj
 • Kredi investimi 84 muaj
Qellimi
 • Nevoja per capital qarkullues
 • Investim ne asete fikse dhe te levizshme
Kolateral
 • Depozite
 • Mbulimi: 105% per monedhe te njejte, 110% per monedhe te ndryshme
Ripagimi
 • Overdraft: Interes mujor, principali ne maturim
 • Kredi: Keste te barabarta mujore

Ju mund te aplikoni per kete produkt nese jeni:

 • Kliente qe operojne ne treg per te pakten nje vit
 • Kliente te licencuar ne momentin e aplikimit
 • Kliente qe nuk kane detyrime te prapambetura tatim/taksa

1. Dokumenta ligjor:

 • NIPT
 • Ekstrakt i QKR
 • Akt Themelimi, Statut
 • ID e administratorit
 • Dokumenta te tjera sipas rastit

2. Dokumenta Financiare:

 • Bilanci
 • Dokumenta te tjera sipas rastit