back

A mundeni ju ta shtoni depoziten tuaj?

A mundeni ju ta shtoni depoziten tuaj?

PO, pa limit ne shume dhe ne kohe.
Per shumen e shtuar ju mund ta merni interesin paraprakisht ne Cash ose ne llogarine tuaj.
Shuma e shtuar e depozites do te perfitoje te njejten norme interesi si ajo e depozites.

Pyetje te Shpeshta