back

A mund të shoh limitin e mbetur të kartës sime të lëshuar nga FIBank në ATM-të jashtë vendit?

Po. Ju mund të kontrolloni limitin në cdo ATM brenda dhe jashtë vendit.

Pyetje te Shpeshta