Menu e shpejtë

Kursi kembimit

perditesuar ne 2020-07-11 14:15.

Blerje Shitje
USD/ALL 108.20 112.20
USD/EUR 0.8686 0.9080
USD/GBP 0.7644 0.8277
Blerje Shitje
GBP/ALL 135.55 141.55
GBP/EUR 1.0792 1.1545
GBP/USD 1.2081 1.3082
Blerje Shitje
EUR/ALL 122.60 125.60
EUR/GBP 0.8662 0.9266
EUR/USD 1.1013 1.1513
Blerje Shitje
ALL/EUR 0.0080 0.0082
ALL/GBP 0.0071 0.0074
ALL/USD 0.0089 0.0092
më shumë

Aplikim për rishikimin e planit të kredisë

Bashkë kundër COVID-19
Fibank është e angazhuar për të siguruar plotësimin e të gjitha kërkesave tuaja mbi shërbimet bankare.

Lajme nga Fibank

Fibank ka ndërmarrë masat maksimale për të parandaluar përhapjen e Covid 19 në ambjentet e bankës në funksion të sigurisë së punonjësve, klientëve dhe partnerëve të biznesit.

 


Te nderuar kliente,

Deshirojme t’ju bejme me dije se ne kuader te ligjit nr.4/2020 date 30.01.2020 per “Shkembimin automatik te informacionit” per llogarite financiare, Juve dhe Bankes se Pare te Investimeve -Albania Sh.A (Fibank) i kane lindur disa detyrime ligjore te cilat duhen permbushur. Jeni te lutur te paraqiteni personalisht ne nje nga deget e bankes per tu njohur me kerkesat e ketij ligji si edhe per te plotesuar formularin e vetedeklarimit me te dhenat tuaja personale tatimore, brenda dates 15.05.2020. Nese nuk e plotesoni formularin e vetedeklarimit ne dege, mund ta dergoni me poste apo te skanuar me e-mail nga adresa juaj e deklaruar prane Bankes ne adresen tone te e mailit vendosur ne dispozicion. Permbushja e kerkesave te ligjit nr.4/2020 per “Shkembimin automatik te informacionit” eshte detyrim ligjor per te gjithe klientet e bankave te nivelit te dyte ne Shqiperi. Mosraportimi apo raportimi i pasakte konsiderohet shkelje administrative referuar detyrimeve te parashikuara ne nenin 12 te ligjit.

Informacioni i detajuar

Faleminderit qe keni zgjedhur Fibank!