Monedha

ALL, EUR, USD, GPB

Avantazh

Llogari rrjedhëse pa komision

LLogari per Pensionistet

Sill 5 miq dhe perfito 3,000 Leke dhurate ne Llogari!
 

Me kalimin e pensionit në Fibank ju mund të përfitoni:
 

Tërhiqni pensionin çdo ditë të muajit

 • Llogari rrjedhëse pa komision
 • Pagesat e faturave si: uji dhe dritat, pa komision
 • Kartë debiti e lidhur me llogarinë e pensionit
 • Depozitë me afat "Vitet e Arta" me interesat më të mira krijuar posaçërisht për ju!
 • Nuk kërkohet shumë minimale për hapjen e llogarisë
 • Overdraft një pagë e paraaprovuar

Me ju, nuk dalin në pension dhe ëndrrat tuaja!

 • Kredi personale për çdo dëshirë
 • Afat 5 vjeçar
 • Vetëm një bashkëkredimarrës

Nëse ju zgjidhni të merrni pensionin tuaj në Fibank ju lutem vizitoni degën tonë më të afërt. Për gjithçka tjetër kujdesemi ne!

Shënim

Fibank nuk leshon libreze per depozitat e kursimit. Banka e pajis klientin me kontrate per depoziten e zgjedhur.
Depozita ne Fibank sigurohet deri ne shumen 2.500.000,00 (dymilion e peseqind mije) leke nga Agjencia e Sigurimit te Depozitave ASD sipas, dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave".

 • Librezë Pensioni
 • Karte Identitetit
 • Nenshkruani kontrate per hapjen e llogarise ne Fibank

 • Llogari rrjedhëse pa komision
 • Nuk kërkohet shumë minimale për hapjen e llogarisë
 • Pagesat e faturave si: uji dhe dritat, pa komision

Per me teper shiko Kushtet e Punes ne Fibank.