back

Customer Support

Jemi këtu për ju! Me ndihmën tonë ju mund të kryeni më lehtë çdo shërbim bankar.

Ju vijnë në ndihmë për shërbimet e ndryshme të Fibank që ju përdorni çdo ditë. Ne synojmë të jemi më afër për çdo paqartësi keni, duke ju ndihmuar në kohë reale. Zgjidhni një nga shërbimet e më poshtme.

 


  • SMStatus

    Through the information service SMStatus you will be duly informed of your account balances and activities.

    Read more
  • FAQs

    Do you have any problems, or misunderstanding with any product of our bank? Please see FAQs for the right answer. If you don't find what you are looking for, please contact us any time with any of our Fibank specialists.

    Read more


Customer Support