back

Transfertat dalese ne monedhe te huaj

Ne ju ofrojmë mundësinë për të transferuar fonde:

  • Në vend dhe jashtë vendit, në çdo vend të botës nëpërmjet sistemit të pagesave ndërkombëtare SWIFT.

  • Për UNIBank, Maqedoni - transferta ekzekutohen me të njëjtën datë valutë, Komisioni është më i ulët se tarifat standarte të Bankës për transfertat dalëse në monedhë të huaj dhe nuk kanë komisione SWIFT-i.

  • Për Fibank, Bullgari - transfertat ekzekutohen në të njëjtën datë valutë, tarifa është më e ulët se tarifa standarte e Bankës për transfertat dalëse në monedhë të huaj dhe nuk kanë komisione SWIFT-i. 

Për informacion të mëtejshëm mbi tarifat dhe komisionet klikoni këtu.

Çfarë duhet të dini?

1. Ekzekutimi i transfertave në valutë të huaj jashte vendit bëhet pas dorëzimit të dokumenteve në përputhje me legjislacionin në fuqi.

2. Termat e ekzekutimit në përputhje me praktikën bankare të zakonshme - transfertat ekzekutohen me të njëjtën datë valutë, me një ditë datë valutë ose dy ditë datë valutë.

3. First Investment Bank ekzekuton transferimet e fondeve në USD, EUR, GBP.

Llogarite me bankat korrespondente te First Investment Bank (FINVALTR) jane:

EUR  
FINVBGSF First Investment Bank, Sofia
RZBAATWW Raiffesen Bank, Vienna
UIBMMK22 Unibank, Skopje
GBP  
FINVBGSF First Investment Bank, Sofia
RZBAATWW Raiffesen Bank, Vienna
USD  
FINVBGSF First Investment Bank, Sofia
RZBAATWW Raiffesen Bank, Vienna
UIBMMK22 Unibank, Skopje

Termat dhe Kushtet (Tarifat) e Bankës së Parë të Investimeve

Transfertat në monedhë të huaj